8.1.25. Piestne krúžky a ojnicové ložiská - výmena

Piestne krúžny sa vymieňajú pri oprave zostavy ojníc a piestov, pri ich opotrebovaní alebo poškodení. Krúžky sa vymieňaj tiež pri generálnej oprave motora.

Na vykonanie práce budete potrebovať prípravok na piestne krúžky.

Demontáž

 1. Odstráňte hlavu bloku motora (pozri: Hlava valcov - demontáž a montáž).
 2. Odstráňte olejovú vaňu bloku motora (pozri: Olejový vaňa motora - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
 3. Odstráňte zberač oleja (pozri: Zberač oleja - demontáž a montáž).
 4. Otočte kľúčom veľkosti 17 mm kľukový hriadeľ pomocou skrutky, ktorá drží jeho remenicu tak, aby piest prvého valca bol v spodnej polohe.
 5. Kľúčom TORX E10 uvoľnie dve matice, ktoré držia veko ojnice prvého valca.
 6. Odstráňte veko ojnice.
 7. Oprite rúčku kladíva o piest a vytlačte ho smerom hore.
 8. Vyberte piest z valca.
 9. Vyberte ložiskové panvičky z ojnice a jej veka.
 10. Upevnite piest za ojnicu vo zveráku. Mierne rozovrite zámok krúžku a odstráňte vrchný tesniaci krúžok. Analogicky ostráňte spodný tesniaci krúžok, stierací krúžok a jeho rozovierač.
  Odporúčanie: Krúžky sú tenke, aby sa nezlomili, vyrežte z plastovej fľaše prúžok s dĺžkou o niečo menšou ako obvod piestu. Dostaňte hranu tohto prúžku pod zámok vrchného tesniaceho krúžku a potom postupne pod celé krúžok.

  Zosuňte z piestu prúžok spolu s krúžkom. Analogicky zosuňte druhí tesniaci krúžok a stierací krúžok.
  Poznámka: Zmysluplnosť výmeny krúžkou závisí od stupňa opotrebovania valcov. Malé rovnomerné opotrebovanie valcov (do 0,05 mm) možno vykompenzovať montážou piestu druhej triedy s väčším priemerom (pozri: Piesty a ojnice - výmena).

Montáž

 1. Dôkladne vyčistite piest od karbónu a usadenín. Prezrite piest, ojnice a čapy. Trhliny na ich povrchu sú neprípustné.
  Poznámka: Nové krúžky treba zvoliť v závislosti na priemere piestu - nominálneho alebo opravných rozmerov.
 2. Pre montážou nových krúžkou odmerajte pomocou sady planžiet medzeru medzi piestnym krúžkom a stenou drážky, do ktorej bude krúžok namontovaný.
  Poznámka: Prípustné medzery medzi stenami drážky a piestnymi krúžkami sú uvedené v tabuľke 8.1.3. Ak je medzera väčšia ako maximálna prípustná, piest je nutné vymeniť.
  Tabuľka 8.1.3
  Krúžok Medzera, mm
  Vrchný tesniaci krúžok 0,04 - 0,075
  Spodný tesniaci krúžok 0,03 - 0,065
  Stierací krúžok 0,02 - 0,055
 3. Pre výber piestných krúžkov so správnou tepelnou medzerou umiestnite postupne krúžky do valca bloku do hĺbky 20 - 30 mm a sadou ploských planžiet odmerajte medzeru v zámku.
  Poznámka: Maximálna prípustná tepelná medzera počas prevádzky (pre použité krúžky) je 1 mm, pri nových krúžkoch 0,25 - 0,45 mm. Ak medzera prevyšuje maximálnu prípustnú hodnotu, krúžok je nutné vymeniť.
 4. Nasuňte krúžky na piest. Pričom pri stieracom krúžku…

  …a tesniacom krúžku umiestnite nápis „TOP” smerom hore.

  Nové krúžky montujte na piest začínajúc rozovieračom stieracieho krúžku.

  Pomocou prípravku nasuňte stierací krúžok, potom spodný tesniaci (krúžky opatrne posúvajte po prípravku smerom dole k príslušnej drážke).

  Horný tesniaci krúžok nasuňte bez prípravku: rozovrite zámok krúžku (nie viac, ako je potrebné na nasunutie krúžku na piest), založte na piest najprv zámok a potom opačnú časť krúžku.
 5. Pootočte ich zámky tak, aby zvierali navzájom uhol 120°. Zámok rozovieraču sa musí umiestniť tak, aby bol pootočený o 180° od zámku stieracieho krúžku.
 6. Namažte čistým motorovým olejom stenu valca…

  …a vonkajší povrch piestu.
 7. Nasuňte na piest prípravok a stlačte piestne krúžky, periodicky zľahka udierajte rúčkou kladiva po prípravku pre samoinštaláciu krúžkov.
  Pozor: Veká ojníc nie sú zameniteľné. V motori sú namontované "rozsekávané" ojnice, ich veká sú vyrobené špeciálnou metódou, pri ktorej sú styčné plochy viek a ojníc nerovné, avšak spolu tvoria ideálny spoj.
 8. Utrite dosucha lôžka ložiskových panvičiek v ojniciach a vekách, panvičky namontujte.
 9. Namažte čistým motorovým olejom vnútorný povrch panvičiek.
 10. Namontujte piest do valca bloku.
  Pozor: Šípka na dne piestu by mala smerovať na stranu remenice kľukového hriadeľu.
 11. Priložte prípravok k bloku a udierajte rúčkou kladivka od dne piestu, čím nasuniete piest do valca (pri tom kontrolujte polohu ojnice a jej sedlo na kľukovom hriadeli).
 12. Namontujte na ojnicu veko a utiahnite skrutky momentom 43,32 - 53,51 Nm.

  Ostatné tri piesty zložte a namontujte analogicky.
  Po montáži všetkých piestov poskladajte motor v opačnom poradí.