8.1.14. Vačkový hriadeľ - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Odstráňte remenice vačkových hriadeľov (pozri: Simeringy vačkového hriadeľa - výmena).
 2. Odstráňte vodiacu a napínaciu kladku (pozri: Napínacia a vodiaca kladka rozvodového remeňa - kontrola a výmena).
 3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite šesť skrutiek, ktoré držia zadný kryt rozvodového remeňa.
 4. Kryt odstráňte.
 5. Odstráňte kryt hlavy bloku motora (pozri: Kryt hlavy motora - demontáž, čistenie olejového štítu a montáž).
 6. Aby nedošlo k poškodeniu, odstráňte snímač tlaku oleja (pozri: Snímač nízkeho tlaku oleja v motore - výmena) alebo od neho len odpojte koncovku vodiča.
 7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm rovnomerne, po pol otáčkach, uvoľnite 20 skrutiek, ktoré držia ložiskovú skriňu vačkových hriadeľov.
 8. Odstráňte ložiskovú skriňu vačkových hriadeľov.
 9. Odstráňte vačkový hriadeľ sacích ventilov 1 a vačkový hriadeľ výfukových ventilov 2.
 10. Vyberte zo sediel otvorov v hlave bloku dve zátky technologických otvorov (v blízkosti zadných koncov vačkových hriadeľov).
 11. Odstráňte z hriadeľov kliny a simeringy.
 12. Preskúmajte hriadele. Na drieku a vačkách hriadeľu by nemali byť viditeľné známky opotrebovania, škrabance, praskliny a stopy oderu kovu.

Montáž

 1. Namažte čistým motorovým olejom oporné drieky a vačky hriadeľov.
 2. Uložte vačkové hriadele do hlavy bloku motora. Hriadele nie sú zameniteľné, sú označené značkami.
  Vačkový hriadeľ výfukových ventilov má značku 1006014.

  Vačkový hriadeľ sacích ventilov má značku 1006015.

  Okrem toho, hriadeľ sacích ventilov má navyše jeden pásik.

  Pozor: Pri opravách motora nie je možné použiť tmely s vysokým obsahom silikónu (zlúčenín kremíka), ktorého pary sa môžu dostať cez ventilačný systém bloku motora do valcov a potom do výfukového potrubia. Používajte len tmely, ktoré majú na obale uvedené, že sú bezpečné pre lambda sondu. Na styčnú plochu ložiskovej skrine nenaneste príliš veľa tmelu. Pri zaťahovaní skrutiek úchytu by sa mohol tmel vytlačiť do vnútornej dutiny motora a mohol by upchať olejové kanáliky.
 3. Naneste tenkú vrstvu tmelu Loctite-574 aj na spodnú plochu ložiskovej skrine okolo otvorov zapaľovacích cievok a tiež…

  …na plochu hlavy bloku motora podľa nasledujúceho vzoru:
 4. Umiestnite do hlavy bloku motora vačkové hriadele tak, aby mali drážky na kliny smerom hore.
 5. Namontujte ložiskovú skriňu na hlavu bloku motora a rovnomerne zaťahujte jej skrutky, kým nedosadne ložisková skriňa na hlavu bloku. Nakoniec zatiahnite skrutky, ktoré držia ložiskovú skriňu v pároch momentom 8,0 - 10,0 Nm v poradí uvedenom na obrázku:
 6. Handrou utrite zvyšky tmelu, ktoré sa vytlačili z medzery medzi hlavou bloku motora a krytom ložiskovej skrine.
 7. Nalisujte simeringy vačkových hriadeľov (pozri: Simeringy vačkového hriadeľa - výmena).
 8. Nalisujte dve zátky do hlavy bloku motora.
 9. Ďalej postupujte v opačnom poradí ako pri demontáži.