13.11.4. Snímač nízkeho tlaku oleja v motore - výmena

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž)
  3. Stlačte z oboch strán výstupky koncovky vodiča a odstráňte ju zo snímača nízkeho tlaku oleja.
  4. Očkovým Kľúčom alebo hlbokou hlavicou veľkosti 21 mm odskrutkujte snímač a odstráňte ho.
    Poznámka: Skontrolovať snímač je možné na špeciálnom stojane alebo jeho zámenou za správny.

Demontáž

  1. Namontujte snímač v opačnom poradí.
  2. Spustite motor a ubezpečte sa, že nedochádza k úniku oleja spopod snímača. Ak je to potrebné, vymeňte tesniaci krúžok snímača alebo snímač ako celok.