13.9. Spínače a prepínača

Rozmiestnenie a funkcie spínačov, ktoré sú namontované na prístrojovej doske a v obložení stredového tunule je rozpísané v sekcii Ovládacie prvky a kontrolné prístroje. Na časti vozidiel sú v obložení stredového tunela namontované spínače na vyhrievanie predných sedadiel.

Vypínač spátečkového svetla je namontovaný na prevodovkovej skrini vedľa štartéra. Pri zaredení spátečky sa spoja kontakty vypínača a privedú napätia na príslušné žiarovky v zadných svetlách. Na radiacej páke je namontovaný vypínač blokovania spätného chodu (pozri: Prevodovka).

Spínač brzdových svetiel je namonotvaný pod palubnou doskou na držiaku brzdového pedálu (pozri: Voľný chod brzdového pedálu - nastavenie).