13.9.3. Spínač svetla spätného chodu - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte štít motora (ak je namontovaný).
  3. Vylejte olej z prevodovky (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja).
    Poznámka: Ak je to nutné, je možné vymeniť spínač aj bez vypúšťania oleja, avšak časť oleja aj tak unikne. V tomto prípade úkon vykonávajte nad širokou nádobou.
  4. Odpojte od spínača konektor káblového zväzku.
  5. Očkovým alebo nástrčkovým kľúčom s hlbkou hlavicou veľkosti 22 mm uvoľnite spínač a odstráňte ho.

Montáž

  1. Namontujte spínač svetla spiatočky v opačnom poradí.
  2. Nalejte olej do prevodovky (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja).