9.2.4. Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja

Hladinu oleja v prevodovke skontrolujte pri technickej údržbe vozidla a tiež pri každom úniku oleja z prevodovky.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Kontrola

Kontrolu vykonávajte pri vypnutom motori.

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 3. Vytiahnite mierku hladiny oleja z otvoru v skrini prevodovky.
 4. Utrite mierku od oleja a znovu ju zasuňte na jej miesto a to až na doraz, potom ju vytiahnite. Hladina oleja v prevodovke sa musí nachádzať medzi medzami MIN a MAX, ktoré sú vyznačené na tyčke mierky, v opačnom prípade by ste mali hladinu oleja upraviť podľa normy (pozri nižšie sekciu "Výmena").
 5. Zasuňte mierku na jej miesto a namontujte vzduchový filter.

Výmena

Olej v prevodovke sa vymieňa po ubehnutí 75000 km alebo piatich rokov prevádzky, podľa toho, čo nastane skôr. Typ vhodného oleju je uvedené v tabuľke 9.2.1.

Odporúčanie: Olej je lepšie vymienať hneď po jazde, pokým je horúci, lebo vtedy je tekutejší a lepšie premiešaný s nečistotami z opotrebovania.
Pozor: Teplota zohriatého oleja môže dosiahnúť až 90°C, preto buďte opatrný.

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Umiestnite pod vypúšťací otvor v skrini prevodovky nádobu.
 3. Očkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite zátku vypúšťacieho otvoru.
 4. Vypustite olej.
 5. Počkajte, kým olej úplne nevytečie z prevodovky a naskrutkujte zátku na jej miesto.
  Odporúčanie: Ak sa z prevodovky leje olej tmavej farby, v ktorom plávajú viditeľné kovové čiastočky, je dobré prevodovku prepláchnuť. Na tento účel nalejte do skrine prevodovky 1 - 1,5 l špeciálneho premývacieho oleja. Zdvihnite jedno z hnacích kolies, naštartujte motor a zaraďte prvý prevodový stupeň. Po 5 - 7 minútach vypnite motor, vylejte premývací olej a nalejte nový prevodový.
 6. Vytiahnite mierku hladiny oleja (pozri vyššie sekciu "Kontrola").
 7. Utrite mierku od oleja.
 8. Zasuňte spodný koniec hadice od otvoru mierky hladiny oleja.
 9. Do horného konca hadice vsuňte lievik.
 10. Nalejte do prevodovky cez lievik 3,1 l prevodového oleja. Hladinu oleja v prevodovke skontrolujte mierkou.
 11. Po skončení roboty odstráňte handrou všetky olejové škvrtny a zasuňte mierky hladiny oleja na jej miesto.