9.3.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu

Tabuľka 9.3.1
Typ maziva SHRUS-4 (alebo jeho ekvivalent)
Množstvo použitého maziva, cm3:
- vonkajší kĺb
- vnútorny kĺb

40
80
Priemery svoriek držiacich manžety, mm:
- malá
- veľká

30
87

Momenty uťahovania závitových spojov
Tabuľka 9.3.2
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Skrutky, ktoré držia kolesá M12x1,25 65,2 - 92,6
Matica ložiska náboju predného kolesa M20x1,5 225,6 - 247,2
Matice, ktoré držia vrchné opory predného závesu ku karosérii M8 19,6 - 24,2
Skrutky, ktoré držia guľové čapy k otočným celkom M10x1,25 49,0 - 61,7