9.3.3. Kontrola technického stavu poloosí predných kolies

Životnosť poloosí závisí od stavu jej homokinetických kĺbov. Homokinetické kĺby sú dostatočne odolné a pri šetrnej prevádzke vozidla môžu slúžiť viac ako 100 tisíc km. Je pravidlom, že vonkajšie homokinetické kĺby zlyhajú skôr ako vnútorné. Životnosť homokinetických kĺbov znižuje dynamický štýl jazdy, zásahy do konštrukcie zavesenia vozidla (montáž podložiek medzi karosériu a teleskopické stĺpiky), no zo všetkého najviac poškodené ochranné gumené manžety. Ak je manžeta prasknutá, do vnútornej dutiny homokinetického kĺbu preniká voda a načistoty. Vo výsledku sa tak mazivo vymýva a opotrebovanie homokinetického kĺbu sa zrýchľuje. K prasknutiu ochrannej manžety môže dôjsť v dôsledku prirodzeného starnutia gumy alebo mechanickým poškodením (pri pohybe vozidla v hlbokých koľajách; keď sa predné kolesá zaryujú do zeme, piesku alebo zľadovateľého snehu; v dôsledku zmrznutého ľadu alebo zaschnutej hliny na manžetách).

Pri prasknutí manžety v nepriaznivých podmienkach (špina, prach, sneh) sa môže homokinetický kĺb rozpadnúť už po niekoľkých desiatkách kilometrov. Poškodenú manžetu môžete vymeniť, ak ju objavíte skôr, ako sa homokinetický kĺb pokazí. K tomu je potrebné homokinetický kĺb rozobrať, vyčistiť a natlačiť doňho nové mazivo (pozri: Vonkajší homokinetický kĺb poloosi - demontáž, výmena ochrannej manžety a montáž a Vnútorný homokinetický kĺb poloosi - demontáž, výmena ochrannej manžety a montáž).

Poškodenie vonkajšieho homokinetického kĺbu môže signalizovať pukanie v blízkosti náboja predného kolesa pri jazde v ostrej zákrute. Ako sa bude opotrebovanie homokinetického kĺbu zvyšovať, rýchlo sa objaví neustále pukanie a to aj pri jazdne v priamom smere. Neskorá oprava bude viesť k zničeniu homokinetického kĺbu.

Odporúčanie: Preveriť technický stav homokinetických kĺbov by sa malo robiť každých 10 - 15 tisíc km. Najlepšie je tento úkon kombinovať s výmenou oleja, keď bude vozidlo na montážnou jamou alebo rampou.

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami), vyveste na podstavec predné koleso vozidla a dajte radiacu páku do neutrálu.
  2. Prezrite ochranné kryty homokinetických kĺbov poloosí, ubezpečte sa o ich celistvosti a že nedochádza k úniku maziva.
  3. Nasmerujte kolesá do priameho smeru. Rukou posúvajte a otáčajte hriadele poloosí v rôznych smeroch. Týmto spôsobom môžete skontrolovať, či medzi dielmi poloosí nie je vôla.
  4. Otáčajte rukami predné koleso a skontrolujte či hriadele poloosí nevykazujú žiadne rázy.
  5. Striedavo otáčajte predným kolesom na jednu a druhú stranu a vytáčajte s nimi, uistite sa, že nie sú počuť žiadne nezvyčajné zvuky (nárazy a pukanie) vo vonkajších alebo vnútorných homokinetických kĺboch.

Odporúčanie: Pri bezchybnom homokinetickom kĺbe su pri jeho práci neprípustné akékoľvek nezvyčajné zvuky alebo vôla medzi jeho dielmi. Poškodený homokinetický kĺb by mal byť vymenený (buď samostatne alebo ako celá poloos). Pretrhnutá manžeta môže byť vymenená samostatne len, ak nie je homokinetický kĺb poškodený.