9.3.6. Vnútorný homokinetický kĺb poloosi - demontáž, výmena ochrannej manžety a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Odstráňte poloos ako celok (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).
 2. Upevnite poloos ako celok do zveráku a špeciálnymi kliešťami alebo blickami odstráňte veľkú a malú svorku ochrannej manžety.
 3. Plochým skrutkovačom podpáčte a odstráňte ochrannú manžetu z telesa vnútorneho homokinetického kĺbu.
  Odporúčanie: Poškodenú manžetu môžete odstrániť aj jej rozrezaním nožom.
  Pozor: Pozor, ak chcete homokinetický kĺb znovu použiť, v nasledujúcich úkonoch nebúchajte po oddeľovači ani vnútornom púzdre homokinetického kĺbu.
 4. Upevnite hriadeľ poloosi vo zveráku. Údermi kladivom cez tyč z mäkkého kovu po vnútornom púzdre homokinetického kĺbu zosuňte homokinetický kĺb z hriadeľu poloosi.
 5. Odstráňte oporný a poistný krúžok analogicky ako pri vonkajšom homokinetickom kĺbe (pozri: Vonkajší homokinetický kĺb poloosi - demontáž, výmena ochrannej manžety a montáž).
 6. Odstráňte ochrannú manžetu z hriadeľu poloosi.
 7. Premyte homokinetický kĺb v petroleji, vyutierajte ho čistou handrou a nechajte vyschnúť.

Montáž

 1. Upevnite hriadeľ poloosi vertikálne do zveráku.
 2. Namotajte lepiacu (alebo izolačnú) pásku na drážky hriadeľu, nasuňte na hriadeľ novú ochrannú manžetu, posuňte ju smerom k stredu hriadeľu a odstráňte pásku.
  Poznámka: Na pravej poloosi vyvráťte manžetu na hriadeli naruby.
  Odporúčanie: Nepoužívajte na montáž oporného krúžku nástrčkovú hlavicu golasady. Vnútoré skosenie, ktoré je takmer vo všetkých hlaviciach, by zmršťovalo krúžok, čo by bránilo jeho montáži na hriadeľ.
 3. Na nasunutie oporného krúžku na drážový koniec hriadeľu použitie vidlicový kľúč veľkosti 24 mm.
 4. Pomocou plochého skrutkovača namontujte na hriadeľ nový poistný krúžok.
 5. Naneste na drážky hriadeľu mazivo pre homokinetické kĺby.
 6. Nasuňte vnútorné púzdro homokinetický kĺb na drážkový hriadeľ. Vyrovnajte teleso homokinetického kĺbu podľa osky hriadeľa. Cez kus dreva natĺkajte kladivom homokinetický kĺb na hriadeľ až kým ho nezafixujete poistný krúžok.
  Pozor: Do vnútorného homokinetického kĺbu sa musí dať 80 cm3 maziva.
 7. Vyplňte homokinetický kĺb mazivom. Zostavajúcu časť (zo 80 cm3) maziva natlačte do ochrannej manžety.
 8. Nasuňte veľký tesniaci pás ochrannej manžety na teleso homokinetického kĺbu a malý tesniaci pás manžety umiestnite do drážky hriadeľu. Podpáčte malý tesniaci pás manžety tenkým plochým skrutkovačom, čím vypustíte vzduch z vnútornej dutiny ochrannej manžety.
 9. Pomocou špeciálnych klieští alebo veľkými blickami namontujte veľkú a malú svorku ochrannej manžety.
  Odporúčanie: Pred montážou zloženej poloosi na vozidlo určite dajte nový poistný krúžok na drážkový čap vnútorného homokinetického kĺbu.
 10. Namontujte poloos ako celok na vozidlo (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).