9.3.4. Poloos predného kolesa - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte pancier motora.
 3. Vypustite olej z prevodovky (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja).
 4. Odstráňte prachovku náboju a uvoľnite utiahnutie jeho matice (pozri: Ložisko náboja predného kolesa - výmena).
 5. Povoľte utiahnutie skrutiek, ktoré držia koleso (pozri: Kolesa - výmena).
 6. Umiestnite vozidlo na podstavec a odstráňte predné koleso (pozri: Kolesa - výmena).
 7. Uvoľnite utiahnutie troch samosvorných matíc, ktoré držia hornú časť vzpery (tlmiču) a odskrutkujte matice o niekoľko závitov (pozri: Vzpera predného zavesenia - demontáž a montáž).
 8. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia guľový čap k otočnému celku (pozri: Guľový kĺb vzpery - demontáž a montáž).
 9. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 30 mm uvoľnite úplne maticu náboju kolesa (pozri: Ložisko náboja predného kolesa - výmena).
 10. Vysuňte čap vonkajšieho homokinetického kĺbu z náboju. Ak je to potrebné, vyrazte ho cez kus dreva alebo vytlačte pomocou univerzálneho trojramenného sťahováku (pozri: Ložisko náboja predného kolesa - výmena).
  Poznámka: Pri odstraňovaní ľavej poloosi vytočte volant doprava až na doraz, pri odstraňovaní pravej doľava.
 11. Vyberte brzdovú hadičku z úchytu na vzpere zavesenia. Opatrne odtiahnite spodnú časť vzpery von, vyvarujte sa silnému natiahnutiu brzdovej hadičky, vysuňte čap vonkajšieho homokinetického kĺbu z náboja a opatrne spusťte poloos na rameno zavesenia.
 12. Pomocou montážnej lopatky, ktorú zapriete ako páku (oprite jej koniec o kraj vnútorného homokinetického kĺbu), vysuňte homokinetický kĺb smerom von, pričom musíte prekonať odpor poistného krúžku.
 13. Držte vnútorny homokinetický kĺb a opatrne (snažte sa nepoškodiť drážkami čapu homokinetického kĺbu simering poloosi) ho vysuňte z prevodovky a odstráňte poloos ako celok z vozidla.

Montáž

 1. Vymeňte poistný krúžok drážkového čapu vnútorného homokinetického kĺbu za nový.
 2. Naneste vazelínu na na drážkový a hladký povrch čapu.
 3. Opatrne vložte čap do simeringu, snažte sa nepoškodiť drážkami hriadeľu styčnú hranu simeringu. Pritom natočte poistný krúžok tak, aby bola jeho štrbina hore.
 4. Rázne zasuňte poloos do prevodovky a určite sa presvedčte, že poistný krúžok čapu vnútorného homokinetického kĺbu je poriadne zafixovaný a poloos nie je povytiahnutá zo skrine prevodovky.
 5. Ostatné úkony vykonatejte v opačnom poradí.

Pozor: Pri skladaní je nutné použiť novú maticu náboja.