10.2.9. Vzpera predného zavesenia - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať spoľahlivý podstavec.

Demontáž

Pozor: Vzpera by sa mali vymieňať ako pár, aj keď je chybná len jedna.
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte predné koleso (pozri: Koleso - výmena).
 3. Odpojte koncovku tyče riadenia od ramena otáčania vzpery (pozri: Koncovka tyče riadenia - výmena).
  Poznámka: Ak chcete vzperu po demontáži rozoberať, uvoľnite zatiahnutie matice tyče tlmiča špeciálnym príslušenstvom alebo očkovým kľúčom veľkosti 22 mm a pridŕžajte tyč tlmiča vidlicovým kľúčom veľkosti 9 mm.
 4. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zatiahnutie troch matíc, ktoré držia vrchnú oporu vzpery ku karosérii vozidla.
 5. Aby sa minimalizovalo porušenie uhlu odklonu predných kolies, tak jamkárom alebo farbou naneste značky na skrutku horného úchytu otoče a na držiak na vzpere.
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite matice skrutiek vrchného a spodného úchytu otoče k vzpere, skrutky zaistite proti otáčaniu očkovým kľúčom veľkosti 17 mm.
 7. Odstráňte zo skrutiek podložky (podložka vrchnej skrutky je excentrická) a skrutky vyberte.
 8. Skrutkovačom alebo montážnou lopatkou vysuňte otoč z držiaku na vzpere.
 9. Vysuňte brzdovú hadičku z držiaku na vzpere.
 10. Uvoľnite matice, ktoré držia vrchnú oporu vzpery a odstráňte vzperu ako celok.

Montáž

Namontujte vzperu v opačnom poradí, pričom značka (sípka) na vrchnej opore by mala byť obrátená k prednej časti vozidla.

Matice, ktoré držia vrchnú oporu ku karosérii, zatiahnite silou 19,6 - 24,2 Nm. Pred zatiahnutím matíc skrutiek, ktoré držia otoč k vzpere, zarovnajte značky, ktoré ste si naniesli na excentrickú skrutku a úchyt. Zatiahnite matice skrutiek silou 77,5 - 93,1 Nm.