10.2.8. Priečne rameno zavesenia - výmena kovovo-gumených silentblokov

Kovovo-gumené silentbloky vymeňte ak sa v priečnom ramene pretáčajú, stratili pružnosť, vymrvujú sa alebo gumený element sa vysúva zo svojho sedla.

Na vykonanie práce budete potrebovať univerzálny pohárový sťahovák.

Demontáž

Na výmenu silentbloku vonkajšieho konca priečneho ramena (spoj s pozdĺžnou vzperou):

 1. Odstráňte priečne rameno zavesenia z vozidla (pozri: Priečne rameno zavesenia - demontáž a montáž).
 2. Upevnite priečne rameno do zveráku. Silentblok sa skladá z dvoch samostatných polovíc, tenkým sekáčom rozvoľnite vonkajší kovový krúžok na jednej z polovíc silentbloku.
 3. Väčším sekáčom vylisujte jednu povicu silentbloku.
 4. Rovnakým spôsobom vylisujte druhú polovicu silentbloku.

Na výmenu silentbloku vnútorného konca priečneho ramena:

 1. Odstráňte priečne rameno zavesenia z vozidla (pozri: Priečne rameno zavesenia - demontáž a montáž).
 2. Univerzálnym pohárovým sťahovákom alebo kúskom rúry so skrukou, maticou a podložkami vhodného priemeru vylisujte kovovo-gumený silentblok, ktorý drží priečne rameno ku karosérii.

Montáž

Na montáž silentbloku vonkajšieho konca priečneho ramena:

 1. Pomocou zveráku a opornej platničky nalisujte polovice nového silentbloku.
 2. Nedoliehajúce časti silentbloku zatlčte kladivom cez tŕň s vhodným priemerom.
 3. Namontujte priečne rameno na vozidlo (pozri: Priečne rameno zavesenia - demontáž a montáž).

Na montáž silentbloku vnútorného konca priečneho ramena:

 1. Nasuňte silentblok na skrutku sťahováku a naneste na jeho vonkajší povrch mydlový roztok.
 2. Zaskrutkujte maticu skrutky, čím pritlačíte silentblok k priečnemu ramenu.
 3. Plochým skrutkovačom zapravte kraj silentbloku do otvoru priečneho ramena.
  Odporúčanie: Na uľahčenie práce možno stiahnuť gumený okraj svorkou.
 4. Nalisujte silentblok do priečneho ramena až na doraz.
 5. Namontujte priečne rameno na vozidlo (pozri: Priečne rameno zavesenia - demontáž a montáž).