10.2.5. Pozdĺžna vzpera zavesenia - demontáž a montáž

Odporúčanie: Nastavovanie uhlu pozdĺžneho náklonu osi otáčania v servise sa nezaobíde bez demontovania pozdĺžnej vzpery. Preto je vhodné pozdĺžnu vzperu vymeniť priamo pri nastavovaní geometrie.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

Odporúčanie: Aby sa pri opätovnej montáži starej pozdĺžnej vzpery minimalizovalo narušenie uhlu pozdĺžneho náklonu osi otáčania, spočítajte a zapíšte koľko vymedzovacích podložiek je na zadnom a prednom konci vzpery.
  1. Odstráňte úchyt, ktorý drží pozdĺžnu vzperu (pozri: Úchyt pozdĺžnej vzpery - demontáž a montáž).
  2. Držte pozdĺžnu vzperu vidlicovým kľúčom veľkosti 24 mm, aby sa neotáčala, druhým kľúčom rovnakej veľkosti s dlhým vratidlom uvoľnite maticu, ktorá drží predný koniec pozdĺžnej vzpery k priečnemu ramenu.
  3. Odstráňte zo vzpery opornú podložku, vysuňte zadný koniec vzpery z kovovo-gumeného silentbloku priečneho ramena a odstráňte zo vzpery vymedzovacie podložky.

Montáž

Namontujte pozdĺžnu vzperu v opačnom poradí.

Pozor: Pri montáži vymedzovacej podložky je nutné, aby skosanie na jej vnútornej hrane bolo obrátené k vzpere.
Odporúčanie: Po výmene pozdĺžnej vzpery je nutné v servise skontrolovať geometriu predných kolies.