10.2.7. Priečne rameno zavesenia - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte predné koleso (pozri: Koleso - výmena).
 3. Odstráňte pancier motora.
 4. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré držia opory guľového kĺbu k otoči (pozri: Guľový čap priečneho ramena - demontáž a montáž).
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov buďte opatrní, pretože stabilizátor je v napruženom stave.
 5. Vyberte skrutku, ktorá drží spojovaciu tyč stabilizátoru k priečnemu ramenu (pozri: Priečny stabilizátor - výmena spojovacích tyčí).
 6. Dvomi kľúčmi veľkosti 19 mm uvoľnite maticu skrutky, ktorá drží priečne rameno k úchytu na karosérii a skrutku vyberte.
 7. Aby ste pri montáži priečneho ramena minimalizovali narušenie nastavenia uhlu podzĺžneho náklonu osi otáčania, spočítajte a zapíšte koľko distančných podložiek je na zadnom konci pozdĺžnej vzpery.
 8. Zadržte pozdĺžnu vzperu vidlicovým kľúčom veľkosti 24 mm, aby sa neotáčala a nástrčkovým kľúčom rovnakej veľkosti s dlhým vratidlom uvoľnite maticu zadného konca pozdĺznej vzpery.
 9. Odstráňte zo zadného konca pozdĺžnej vzpery opornú podložku.
 10. Odstráňte priečne rameno spolu s oporou guľového kĺbu z pozdĺžnej vzpery.
 11. Aby ste predišli strate, odstráňte z pozdĺžnej vzpery aj distančené podložky.
 12. Ak je to nutné, upevnite priečne rameno vo zveráku a vylisujte z neho guľový čap (pozri: Guľový čap priečneho ramena - demontáž a montáž).

Montáž

Namontujte priečne rameno v opačnom poradí.

Pozor: Pri montáži vymedzovacej podložky je nutné, aby skosanie na jej vnútornej hrane bolo obrátené k vzpere.
Odporúčanie: Dotiahnite matice, ktoré držia kovovo-gumené silentbloky až po spustení vozidla na kolesá.