10.2.2. Popis konštrukcie

Predné zavesenie - nezávislé, s teleskopickými otočnými vzperami, s priečnymi ramenami, s rozšíriteľnými pozdĺžnymi vzperami a priečnym stabilizátorom torzného typu.

Predné zavesenie:

 1. tyč stabilizátoru,
 2. úchyt tyče stabilizátoru,
 3. úchyt priečneho ramena,
 4. priečne rameno,
 5. spojovacia tyč stabilizátoru,
 6. teleskopická vzpera,
 7. opora guľového čapu,
 8. otoč (těhlice),
 9. pozdĺžna vzpera,
 10. úchyt pozdĺžnej vzpery.

Vzpera zavesenia sa skladá z telesa, v ktorom je namontovaný hydraulický teleskopický tlmič s vinutou pružinou a vrchnou oporou. Zvonku je ku telesu vzpery privarený úchyt na otoč, rameno otáčania a spodná oporná miska pružiny.

V závislosti od kompletizácie vozidla môže byť vzpera so súdkovitou alebo kónickou pružinou. Pružina sa svojím spodným závitom opiera o spodnú opornú misku, horným o hornú opornú misku, ktorá je uchytená k tyčke tlmiča. Okrem toho je na tyčke tlmiča umiestnená horná opora vzpery, ktorá sa skladá z telesa, gumeného dorazu a ložiska. Teleso opory je uchytené ku karosérii vozidla tromi čapmi s maticami. Ložisko umožňuje tyčke tlmiča otáčanie sa v opore pri otáčaní vzpery, gumený doraz tlmí prenos vibrácii na karosériu vozidla.

Tyč tlmiča je chránená proti špine a prachu plastovým púzdrom. Pri veľkom výkyve zavesenia je chod tyčky tlmiča obmedzený dorazom kompresného zdvihu.

Rameno otáčania vzpery je spojené s tyčou riadenia cez guľový čap. Tyče riadenia obsahujú spojovacie tyče, pomocou ktorých je možné meniť ich dĺžku a tak nastavovať zbiehavosť predných kolies.

Spojovacia tyč tyče riadenia:

 1. koncovka tyče riadenia,
 2. spojovacia tyč,
 3. tyč riadenia.

Otoč je pripevnená k jej úchytu dvomi skrutkami s maticami. Horný otvor úchytu je oválny a je v ňom namontovaná skrutka, ktorá má excentrickú hlavicu a excentrickú podložku. Pri otáčaní tejto skrutky sa otoč posúva vzhľadom k vzpere, spodná skrutka slúži ako oska otáčania. Vďaka tomu sa mení uhol medzi vzperou a otočou, čo umožňuje nastavovať odklon predného kolesa.

Uchytenie otoče k vzpere:

 1. úchyt otoče,
 2. teleso vzpery,
 3. skrutka (excentrická), ktorá drží vrchu otoče,
 4. skrutka, ktorá drží spodok otoče,
 5. otoč.

V otvore otoče je nalisované a dvomi poistným krúžkami zaistené dvojradové guličkové ložisko. Vo vnútornom krúžku ložiska je nalisovaný náboj kolesa.

Zospodu je otoč spojená s priečnym ramenom zavesenia pomocou guľového čapu. Proti posunu je priečne rameno zaistené pozdĺžnou vzperou, ktorá je svojím zadným koncom pripevnená cez kovovo-gumený silentblok k ramenu a predným cez silentblok k úchytu, ktorý je na karosérii vozidla. Zmenou množstva podložiek pred a za zadným úchytom pozdĺžnej vzpery je možné meniť jej polohu a nastavovať tým uhol pozdĺžneho náklonu osi otáčania kolesa.

Uchytenie pozdĺžnej vzpery k priečnemu ramenu:

 1. zadný koniec pozdĺžnej vzpery,
 2. nastavovacie podložky,
 3. oporná podložka,
 4. kovovo-gumený silentblok,
 5. priečne rameno zavesenia.

Konce priečneho stabilizátoru sú pomocou spojovacích tyčí spojené s priečnymi ramenami predného zavesenia vozidla. Stredná časť stabilizátoru je uchytená cez gumené silentbloky svorkami ku karosérii. Pohyb jedného ramena sa cez stabilizátor prenáša na druhé rameno. To umožňuje čiastočne synchronizovať prácu oboch strán zavesenia a tým znížiť rozhojdanie vozidla na nerovnej vozovke a tiež nakláňanie v zátačkach.

Po oprave ľubovoľného elementu zavesenia alebo riadenia nezabudnite skontrolovať geometriu predných kolies. Kvalitne skontrolovať a nastaviť geometriu predný kolies je možné len v servise, ktorý vlastní špeciálny stojan na nastavovanie geometrie.