10.2.4. Úchyt pozdĺžnej vzpery - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Držte vzperu kľúčom veľkosti 24 mm, aby sa netočila, druhým kľúčom rovnakej veľkosti uvoľnite maticu, ktorá vzperu drží.
  3. Odstráňte opornú podložku.
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia úchyt ku karosérii vozidla.
  5. Odstráňte úchyt zo vzpery.
  6. Ak je to potrebné, odstráňte druhú opornú podložku a vymedzovacie podložky, zapamätajte alebo zapíšte si ich počet a umiestnenie, aby ste nenarušili pozdĺžny uhol náklonu osi otáčania.

Montáž

Odporúčanie: Po výmene úchytu pozdĺžnej vzpery je nutné v servise skontrolovať geometriu predných kolies.
Namontujte všetky demontované diely v opačnom poradí.
Pozor: Pri montáži vymedzovacej podložky je nutné, aby skosanie na jej vnútornej hrane bolo obrátené k vzpere.