10.2.10. Vzpera predného zavesenia - rozobratie a zloženie

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Rozobratie

 1. Odstráňte vzperu z vozidla (pozri: Vzpera predného zavesenia - demontáž a montáž).
 2. Upevnite vzperu vo zveráku.
  Pozor: Buďte opatrní! Stlačená pružina má veľkú silu a pri zlyhaní sťahováku môže jej prudké uvoľnenie spôsobiť zranenie.
 3. Umiestnite na náprotivné strany pružiny sťahováky a rovnomerne, bez vykrivenia, sťahujte pružinu až pokým neuvoľníte tlak na opory.
 4. Držte kľúčom veľkosti 9 mm tyčku tlmiča, aby sa neotáčala a kľúčom veľkosti 22 mm uvoľnite jej maticu.
 5. Odstráňte z tyčky vzpery vrchnú dorazovú podložku vrchnej opory.
 6. Odstráňte zo vzpery vrchnú oporu a spodnú dorazovú podložku vrchnej opory.
 7. Odstráňte zo vzpery ložisko a vrchnú misku pružiny.
 8. Odstráňte z vrchného závitu pružiny gumenú podložku. Odstráňte pružinu zo vzpery (neuvoľňujte sťahováky).
 9. Odstráňte doraz chodu a ochranné púzdro tyčky tlmiča.
 10. Ak chcete pružinu vymeniť, uvoľnite sťahováky.

Zloženie

Poskladajte vzperu predného zavesenia v opačnom poradí.

Odporúčanie: Pred poskladaní vzpery, rukou vytiahnite a stlačte tyčku tlmiča a ubezpečte sa, že tlmiča pracuje ako má. Ak pri pohybe tyčky cítiť poklesy, skoky alebo počuť nezvyčajné zvuky, tlmič vymeňte. Skontrolujte celistvosť a bezchybnosť všetkých elementov montovaných na vzperu. Vymeňte prasknuté alebo poškodené ochranné púzdro tyče tlmiča, poškodený doraz chodu a popraskanú alebo oslabenú pružinu zavesenia.
Pružiny predného zavesenia sú podľa tuhosti rozdelené do tried. Trieda pružiny je označená farbou na vonkajšej strane jedného z jej závitov. V prednom zavesení musia byť namontované pružiny rovnakej triedy.