10.2.11. Priečny stabilizátor - výmena spojovacích tyčí

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Dvomi kľúčmi veľkosti 17 mm uvoľnite maticu skrutky, ktorá drží spojovaciu tyč stabilizátora k priečnemu ramenu.
  3. Pomocou tŕňa s vhodným priemerom vybite skrutku zo spojovacej tyče a ramena.
  4. Namažte koniec tyče stabilizátoru mydlovým roztokom.
  5. Nasuňte do otvoru v spodnom silentbloku tŕň a použite ho ako páku, otáčajte spojovacou tyčou zo strany na stranu a pomaly ju posúvajte ku kraju tyče stabilizátoru.
  6. Odstráňte spojovaciu tyč z tyče stabilzátoru.
Analogicky odstráňte spojovaciu tyč z druhého konca tyče stabilizátora.

Montáž

Namontujte spojovacie tyče v opačnom poradí, ešte predtým však namažte konce tyče stabilizátora mydlovým roztokom.