10.2.6. Guľový čap priečneho ramena - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte predné koleso vozidla (pozri: Vzpera predného zavesenia - demontáž a montáž).
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite maticu guľového čapu.
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm vyskrutkujte dve skrutky, ktoré držia oporu guľového čapu k otoči.
  5. Umiestnite na koniec priečneho ramena sťahovák.
  6. Zaťahujte skrutku sťahováku, vylisujte guľový čap z otvoru priečneho ramena a odstráňte oporu guľového čapu.

Montáž

Odporúčanie: Ak je nutné namontovať guľový kĺb, ktorý je už použitý, preventívne odstráňte jeho ochranný kryt a natlačte mazivo (SHRB-4, Litol-24 alebo analogické) do guľového čapu a na vnútorný povrch ochranného krytu.
Namontujte guľový čap v opačnom poradí.