10.2.12. Priečny stabilizátor - demontáž, výmena silentblokov a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Uvoľnite maticu skrutky, ktorá drží spojovaciu tyč stabilizátora k priečnemu ramenu predného zavesenia (pozri: Priečny stabilizátor - výmena spojovacích tyčí) a vybite skrutku z otvoru spojovacej tyče a priečneho ramena.
  Analogicky odstráňte skrutku spájajúcu spojovaciu tyč stabilizátora s priečnym ramenom na druhej strane zavesenia.
 3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm s nadstavcom uvoľnite dve matice, ktoré držia úchyt ľavého silnetbloku tyče stabilizátora ku karosérii.

  Analogicky uvoľnite matice, ktoré držia úchyt druhého silentbloku tyče stabilizátora ku karosérii.
 4. Odstráňte tyč stabilizátora spolu so spojovacími tyčami a silentblokmi.

Rozobratie

 1. Odstráňte z tyče stabilizátora spojovaciu tyč.

 2. Ľubovoľným dostupným spôsobom (fixkou, lepiacou páskou) označte pozíciu silentbloku na tyči stabilizátora.

 3. Odstráňte silentblok z tyče stabilizátora a následne odstráňte z neho jeho úchyt.

Montáž

Namontujte stabilizátor v opačnom poradí.

Odporúčanie: Pre uľahčenie montáže silentblokov a spojovacích tyčí naneste na tyč stabilizátoru mydlový roztok.