10.2.3. Kontrola technického stavu prednej nápravy

Kontrola technického stavu predného zavesenia by sa mala vykonávať v súlade s pravidlami pravidelnej technickej údržby (pozri: Pravidelná údržba).

Zhodnotiť technický stav zavesenia je možné počas jazdy vozidlom. Pri jazde nízkou rýchlosťou po nerovnej vozovke by malo zavesenie pracovať bez buchotu, vŕzgania a iný nezvyčajných zvukov. Po prechode cez nerovnosť by sa nemalo vozidlo rozhojdať.

Odporúčanie: Kontrolu zavesenia je dobré skombinovať s kontrolou stavu pneumatík a ložísk nábojov kolies (pozri: Kolesá, pneumatiky a náboje). Jednostranné opotrebovanie behúňa z vonkajšej alebo vnútornej strany pneumatiky súvisí s narušenou geometriou kolies predného zavesenia.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Silou rúk pokývte vrchnou časťou predného kolesa na vozidle v priečnom smere. Analogicky preverte predné zavesenie druhej strany vozidla.

  Ak cítite vôlu (aj minimálnu), skontrolujte pevnosť upevnenia otoče k vzpere predného zavesenia a stav ložiska náboju (pozri: Kolesá, pneumatiky a náboje).
 3. Odporúčanie: Kontrolovať funkčnosť tlmičov je lepšie po dlhšej jazde, kým hydraulická kvapalina v tlmičoch nevychladla.
  Energeticky rozhojdajte prednú časť karosérie vozidla vo vertikálnom smere. Ak sa karosérie zotrvačnosťou hojdá ďalej (viac ako dvakrát hore a dole), potom čo ste prestali triasť, značí to, že jeden alebo oba tlmiče sú chybné. K identifikácii chybného tlmiču opakujte skúšku s väčším dôrazom na jednej a potom na druhej strane vozidla.
  Poznámka: Takouto skúškou odhalíte iba nesprávne tlmiče. Na zmeranie účinnosti tlmičov existuje špeciálny stojan.
 4. Prezrite tlmiče zavesenia - únik kvapaliny z tlmičov nie je povolený.
  Odporúčanie: Tlmiče by sa mali vymieňať vždy ako pár, aj keď druhý tlmič predného zavesenia nie je chybný.
 5. Vizuálne skontrolujte stav silentblokov 1 a spojovacích tyčí priečneho stabilizátora 3, kovovo-gumených silentblokov ramien a pozdĺžnej vzpery 2, kryty guľových čapov 4

  …a silentbloky pozdĺžnych vzpier 5.

  Závesy a silentbloky s jednostranne vyčnievajúcou gumou, trhlinami a prasklinami vymeňte (pozri príslušné nasledujúce sekcie).
 6. Preverte utiahnutie matíc, ktoré držia diely zavesenia, ak je to potrebné, tak ich dotiahnite.
 7. Prezrite diely zavesenia. Deformácie a trhliny unaveného materiálu v dieloch zavesenia nie sú povolené. Poškodené diely vymeňte.
 8. Posuvným meradlom odmerajte vzdialenosť medzi brzdovým kotúčom a priečnym ramenom. Ak sa pri húpaní karosériou táto vzdialenosť mení o viac ako 0,8 mm, vymeňte guľový čap. Analogicky preverte guľový čap druhej vzpery predného zavesenia.