10.2.13. Geometria predných kolies - kontrola

Na zabezpečenie rovnomerného otáčania kolies vozidla pri práci odpruženia a riadiacich elementov predného zavesenia je potrebné, aby boli kolesá v určitej polohe.

Kontrolu a nastavenie geometrie predných kolies sa odporúča vykonať v špeciálnych servisných centrách, ktoré majú zodpovedajúce vybavenie.

Poznámka: Údaje o geometrii predných kolies nájdete v časti Referenčné údaje.

Odklon predných kolies - je uhol odklonu roviny rotácie kolesa vzhľadom ku vertikále. Nerovnomernosť uhlov odklonu predných kolies vedie k ťahaniu vozidla do strany pri priamočiarom pohybe. Veľký pozitívny odklon (keď horná časť kolesa vyčnieva von) vedie k zrýchlenému opotrebovaniu vonkajšej časti behúňa pneumatiky, veľký záporny odklon - vnútornej časti behúňa (pozri: Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov). Odklon predného kolesa sa nastavuje hornou skrutkou, ktorá drží otoč k vzpere. Skrutka má excentrickú hlavičku a tiež špeciálnu podložku.

Zbiehavosť predných kolies - je uhol medzi pozdĺžnou rovinou symetrie vozidla a rovinou otáčania kolesa v polohe priamočiareho pohybu. Zbiehavosť je definovaná ako rozdiel vzdialeností medzi diskami predných kolies v milimetroch (Б — А, pozri obrázok). Narušenie zbiehavosti predných kolies zhoršuje ovládateľnosť a stabilitu vozidla a vedie k intenzívnemu opotrebovávaniu pneumatík.

Zbiehavosť predných kolies sa nastavuje zmenou dĺžky tyčí riadenia pomocou otáčania spojovacích tyčí so závitom.

Pozdĺžny náklon osi otáčania - je uhol medzi osou otáčania predného kolesa a vertikálou v rovine, ktorá je rovnobežná s osou vozidla. Porušenie správneho uhlu náklonu osi otáčania predných kolies spôsobuje zhoršenie ovládateľnosti vozidla. Pri veľkom uhle pozdĺžneho náklonu sa zvyšuje opor otáčania kolesa, pri malom uhle - sa zhoršuje stabilita predných kolies v smere priameho pohybu.
Náklon osi otáčania sa nastavuje zmenou počtu podložiek, ktoré sú umiestnené na koncoch pozdĺžnej vzpery predného zavesenia.