10.1.3. Kontrola technického stavu kolies, pneumatík a nábojov

Na vykonanie práce budete potrebovať hĺbkomer.

Pracovný postup

 1. Pred každou jazdou pozorne skontrolujte kolesá vozidla a prvky ich úchytu. Každé koleso je prichytené k náboju štyrmi skrutkami. Silne zatlačte na bočnicu kolesa nohou a pokývte ňou v priečnom smere. Ak skrutky, ktoré držia koleso nie sú dotiahnuté, koleso sa bude knísať na náboji. Pri najmenšom podozrení, že je uchytenie kolesa povolené, skontrolujte utiahnutie skrutiek (moment utiahnutia pozri v Tabuľka 10.1.1). Disky kolies musia byť bez trhlín a stôp deformácie. Na pneumatikách sú neprípustné praskliny, odlupovanie, nesúdržnosť, výdute a vystupovanie vnútorného úpletu.
 2. Po vylúčení mechanických poškodení pneumatiky je potrebné skontrolovať, či je vyhovujúca výška dezénu behúňa.
  Vizuálne je naznačená vyvhovujúca výška dezénu výstupkami v drážkach dezénu.

  Výstupky majú výšku 1,6 mm. Pri výške dezénu, ktorá je zhodná s výškou výstupku, je potrebné pneumatiku nahradiť.
  Výstupky sa nachádzajú po celom obvode pneumatiky v určitej vzdialenosti od seba. Nájdeme ich podľa označenia "TWI" alebo pomocou šípiek "▲" na bočnici pneumatiky.
 3. Presnú výšku dezénu je možné určiť hĺbkomerom posuvného meradla, môžeme tak porovnať mieru opotrebovania pneumatiky na krajoch a v strede. Väčšie opotrebovanie strednej časti behúňa značí vyšší tlak, väčšie opotrebovanie krajov nížší tlak, rýchle opotrebovanie vnútornej alebo vonkajšej časti behúňa značí potrebu nastaviť geometriu kolies. Intenzívne opotrebovanie jedného z kolies môže viesť k deformácii elementov zavesenia alebo silových elementov karosérie vozidla.
  Pozor: Podľa cestného zákonu sa zakazuje prevádzka vozidla:
  • ak výška dezénu pneumatík je menšia ako 1,6 mm,
  • s pneumatikami z vonkajším poškodením (prasklinami, zárezmi, dierami), s obnaženým vnútorným úpletom alebo s odlupujúcim sa behúňom alebo bočnicou,
  • s chýbajúcou skrutkou kolesa alebo s diskom, ktorý je popraskaný prípadne viditeľne deformovaný,
  • s pneumatikami, ktorých rozmer alebo zaťaženie nezodpovedá predpísanému typu,
  • ak sú na jednej náprave namontované pneumatiky s rôznymi rozmermi, konštrukciami (radiálna, diagonálna, komorová, bezdušová), dezénmi, s hrotmi a bez, mrazuvzdornosťou a nie, nové a reposované.
 4. Ak sa objavujú vibrácie, ktoré možno cítiť na karosérii alebo na volante, keď sa vozidlo pohybuje konštantnou rýchlosťou nad 80 km/h, môže to byť dôsledok zlého vyváženia jedného z kolies. Skontrolovať vyváženie pneumatík je možné v pneuservise. Ak sú vibrácie spôsobené deformáciou disku, poškodením pneumatiky alebo nerovnomerným opotrebovaním, je potrebné disk alebo pneumatiku vymeniť.
 5. Postupne zdvihnite každé koleso vozidla (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a pokývte s ním vo vertikálnej rovine.

  V nábojoch s opotrebovanými ložiskami budete cítiť vôlu. Uistite sa, že vôla nie je spôsobená chybnými dielmi podvozku a zopakujte test pri zošliapnutom brzdovom pedáli. Ak klepanie zmizne, bude chybné ložisko náboja.
  Chybné ložiská vymeňte (pozri: Ložisko náboja predného kolesa - výmena a Ložisko náboja zadného kolesa - výmena). Ak je počuť klepanie, skontrolujte stav zavesenia (pozri: Kontrola technického stavu prednej nápravy a Kontrola technického stavu zadnej nápravy).