10.1.7. Ložisko náboja zadného kolesa - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Uvoľnite utiahnutie matice náboju zadného kolesa analogicky, ako pri prednom kolese (pozri: Ložisko náboja predného kolesa - výmena).
 3. Umiestnite vozidlo na podstavec, odstráňte koleso a brzdový bubon (pozri: Brzdový bubon - demontáž a montáž).
 4. Uvoľnite maticu a odstráňte podložku matice náboju.
 5. Sťahovákom vylisujte náboj z osky spolu s ložiskom.
 6. Ak sa ložisko rozpadne a jeho vnútorný krúžok ostane na oske, vylisujte ho dvojramenným sťahovákom, pričom založte jeho ramená do špeciálnej drážky.
 7. Uchyťte náboj do zveráku.
 8. Kliešťami stlačte a vyberte poistný krúžok ložiska.
 9. Miskovým sťahovákom vylisujte ložisko z náboja.

Montáž

Pozor: Pri nalisovaní ložiska môže tlak pôsobiť len na jeho vonkajší krúžok.
 1. Použite vonkajší krúžok starého ložiska ako třň a sťahovákom nalisujte do náboja nové ložisko.
 2. Kliešťami namontujte poistný krúžok ložiska.
 3. Namontujte náboj na osku.
 4. Namontujte podložku a maticu náboja.
 5. Utiahnite maticu, čím nalisujete ložisko na osku náboju.
 6. Namontujte brzdový bubon (pozri: Brzdový bubon - demontáž a montáž) a koleso (pozri: Koleso - výmena).
 7. Spustite vozidlo na kolesá.
 8. Zatiahnite maticu náboju silou 186,3 - 225,6 Nm a zahnite jej hranu do drážky na oske náboja (pozri: Ložisko náboja predného kolesa - výmena).
 9. Namontujte kryt náboja.