10.1.6. Ložisko náboja predného kolesa - výmena

Ložiska v náboji predného kolesa nie je reguľovateľné. Ak je v ložisku vôla, je potrebné ho vymeniť.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

Pozor: Vylisujte ložisko náboja len v prípade jeho výmeny, pretože je pravdepodobné, že pri demontáži sa zničí.
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoratívny kryt z kolesa (pozri: Koleso - výmena).
 3. Podložte zaisťovacie kliny pod predné kolesá vozidla.
 4. Pozor: Pri pokuse uvoľniť maticu osky náboja bez narovnania jej zaisťovacích hrán môžete poškodiť závit na oske.
  Buchnite po jamkári kladivom tak, aby ste vyrovnali hranu matice, ktorá je zaseknutá do drážok poloosi (na dvoch miestach).
 5. Pomocník nech stlačí brzdový pedál a drží ho stlačený.
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 30 mm s dlhým pákou uvoľnite utiahnutie matice náboju predného kolesa.
 7. Odstráňte predné koleso (pozri: Koleso - výmena) a uvoľnite maticu náboja.
 8. Odstráňte strmeň brzdového mechanizmu, avšak neodpájajte od neho brzdovú hadicu (pozri: Strmeň predného brzdového mechanizmu - demontáž a montáž).
 9. Odstráňte brzdový kotúč (pozri: Brzdový kotúč - demontáž a montáž).
 10. Uvoľnite dve skrutky, ktoré držia guľový čap k otoči (pozri: Guľový kĺb vzpery - demontáž a montáž).
 11. Uvoľnite o niekoľko závitov matice, ktoré držia hornú oporu tlmiča ku karosérii (pozri: Vzpera predného zavesenia - demontáž a montáž).
 12. Odtlačte spodné rameno zavesenia dospodu, posuňte spodný koniec tlmiča nabok a vytiahnite z náboja koniec vonkajšieho homokinetického kĺbu (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).
 13. Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov je potrebné zaprieť skrutku sťahováku o koncovú plochu náboja, a nie ko krúžok ložiska.
  Založte ramená sťahováku na otoč, zaťahujte skrutku sťahováku a vytlačte náboj z otoče.
 14. Kliešťami stlačte a vyberte poistný krúžok z vonkajšej strany náboju ložiska.
 15. V zadnej strane otoče klieštami stlačte a vyberte ďalší positný krúžok náboju ložiska.
 16. Namontujte príslušenostvo na vylisovanie ložiska a vylisujte ho z otoče.
 17. Ak na náboji zostal vnútorný krúžok ložiska, stiahnite ho sťahovákom zo súpravy alebo univerzálnym dvojramenným sťahovákom (na montáž ramien sťahováku má náboj špeciálne drážky).

Montáž

 1. Dôkladne očistite od nečistôt a hrdze montážny otvor na ložisko v otoči.
 2. Kliešťami namontujte poistný krúžok na vonkajšiu stranu ložiska.
 3. Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov (nalisovaní ložiska) by mal tlak zo skrutky sťahováku pôsobiť len na vonkajší krúžok ložiska.
  Nalisujte nové ložisko do otoče až na doraz po poistný krúžok.
 4. Kliešťami namontujte poistný krúžok na vnútornú stranu ložiska.
 5. Pozor: Pri nalisovaní náboju by mal tlak skrutky sťahováku pôsobiť len na vnútorný krúžok ložiska.
  Pomocou príslušenstva nalisujte náboj do vnútorného krúžku ložiska.
 6. Vsuňte poloos do drážkového otvoru náboja.
 7. Nasuňte na osku podložku a zaskrutkujte novú maticu náboja.
 8. Namontujte všetky demontované diely v opačnom poradí.
 9. Namontujte koleso (pozri: Koleso - výmena) a spustite vozidlo. Zafixujte koleso zaisťovacími klinmi a pomocník nech stlačí brzdový pedál.
 10. Zatiahnite maticu ložiska náboju silou 225,6 - 247,2 Nm.
 11. Zahnite hranu matice do drážky osky (na dvoch miestach) a namontujte kryt kolesa.