12.4.3. Predný brzdový mechanizmus - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte koleso (pozri: Koleso - výmena).
 3. Vyveste brzdovú hadičku z držiaku na vzpere zavesenia (pozri: Predná brzdová hadička - výmena).
 4. Cez kontrolný otvor v plávajúcom strmeni zľahka potlačte brzdové doštičky tak, aby sa vzdialili od brzdového kotúča.
 5. Uvoľnite zatiahnutie spodného konca brzdovej hadičky (pozri: Predná brzdová hadička - výmena).
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia brzdový mechanizmus k otoči.
 7. Odstráňte mechanizmus ako celok.
  Pozor: Nestláčajte brzdový pedál, keď je brzdový mechanizmus demontovaný.
 8. Otáčajte mechanizmom, aby ste z neho vyskrutkovali spodný koniec brzdovej hadičky a odstráňte ho z vozidla.

Demontáž

 1. Namontujte brzdový mechanizmus v opačnom poradí, vymeňte tesniacu podložku brzdovej hadičky za novú.
 2. Odvzdušnite brzdový systém (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie) a uistite sa o tesnosti spojenia koncovky brzdovej hadičky s brzdovým mechanizmom.