12.4.1. Predné brzdové platničky - výmena

Poznámka: Pri výmene platničiek so snímačom opotrebovania odpojte koncovku káblu snímača od konektoru káblového zväzku.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte predné kolesá (pozri: Koleso - výmena).
 3. Očistite od nečistôt nádržku hlavného brzdového valca. Odstráňte veko nádržky.
 4. Očistite brzdový mechanizmus od špiny.
 5. Cez kontrolný otvor v plávajúcom strmeni zľahka potlačte brzdové doštičky tak, aby sa vzdialili od brzdového kotúča najviac ako sa dá.
 6. Plochým skrutkovačom vyrovnajte poistný pliešok spodnej skrutky vodiaceho čapu.
 7. Odstráňte brzdovú hadičku z držiaka na vzpere (pozri: Predná brzdová hadička - výmena).
 8. Zaistite proti otáčaniu vodiaci čap vidlicovým kľúčom veľkosti 17 mm a kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite jeho skrutku.
 9. Zdvihnite plávajúci strmeň dohora, otočte ho na vrchnom vodiacom čape.
 10. Odstráňte brzdové platničky.
 11. Menším oceľovým kartáčom očistite od špiny a hrzde dosadacie miesta platničiek.
 12. Uistite sa, že spod manžety brzdového valčeka neuniká brzdová kvapalina.

Demontáž

 1. Umiestnite nové brzdové platničky na ich miesto.
 2. Spustite zdvihnutý strmeň dole a zarovnajte dierky v ňom s dierkami vo vodiacom čape (pri spúšťaní strmeňa dávajte pozor, aby pružné drôtiky platničiek boli v správnej polohe a neohli sa).
 3. Zaskrutkujte a zatiahnite skrutku vodiaceho čapu.
 4. Zafixujte skrutku proti otáčaniu zahnutím rohu poistného pliečku.
 5. Nasuňte brzdovú hadičku do držiaku na vzpere zavesenia.
 6. Analogicky vymeňte brzdové platničky na brzdovom mechanizme druhého predného kolesa.
 7. Niekoľkokrát stlačte brzdový pedál pre samovymedzenie medzier medzi platničkami a brzdovými kotúčmi.
 8. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke hlavného brzdového valčeka a ak treba doplňe ju do normy.
  V prípade, že hladina brzdovej kvapaliny v nádržke hlavného bzrdového valčeka je vyššie ako ryzska MAX, tak pomocou gumeného balónika časť kvapaliny z nádržky odoberte.
  Pozor: Po výmene brzdových platničiek je prvých 100 - 200 km znížená účinnosť bŕzd. Dávajte si pozor!