12.4.2. Predná brzdová hadička - výmena

Pri každej technickej údržbe vozidla vizálne skontrolujte stav brzdových hadičiek. Hadičky, ktoré sú odreté, vyduté, popraskané alebo rozstrapkané, okamžite vymeňte. Brzdové hadičky by sa mali vymieňať po každých 125000 km alebo každých 5 rokov prevádzky.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte koleso (pozri: Koleso - výmena).
 3. Ak je vozidlo vybavené snímačmi opotrebovania brzdových platničiek, odpojde koncovku vodiča snímača od konektoru káblového zväzku.
 4. Vyveste brzdovú hadičku z držiaku na vzpere zavesenia.
 5. Očistite od špiny koncovky brzdovej hadičky a ošetrite šróbenie brzdovej trubky penetračným mazivom.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov dávajte pozor, aby pri sa pri otáčaní šróbenia trubka neotáčala spolu s ním. Ak je trubka zatuhnutá v šróbení, vymeňte ju.
 6. Zaistite proti otáčaniu horný koniec brzdovej hadičky vidlicovým kľúčom veľkosti 15 mm a špeciálnym kľúčom uvoľnite šróbenie brzdovej trubky.
 7. Aby brzdová kvapalina neunikala zo systému, nasuňte na koniec trubky ochrannú čiapočku z odvzdušňovacieho ventilu brzdového valčeka.
 8. Vidlicovým kľúčom veľkosti 15 mm uvoľnite spodný koniec brzdovej hadičky.

  Spojenie hadičky s brzdovým valčekom je utesnené medenou podložkou, ktorá nemôže byť znovu použitá.

Montáž

 1. Nasuňte na spodný koniec hadičky novú tesniacu podložku, zaskrutkujte koniec do otvoru v telese brzdového valčeka a zatiahnite ju.
 2. Zaskrutkujte šróbenie brzdovej trubky na horný koniec brzdovej hadičky a zatiahnite ho, zabráňte skrúteniu hadice. Či hadica nie je skrútená možete určiť podľa farebného pásiku, ktorý je na nej nanesený.
 3. Nasuňte hadicu do držiaku na vzpere zavesenia.
  Odvzdušnite brzdový systém (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie) a uistite sa o tesnosti spojení koncoviek novej brzdovej hadičky.