12.4.4. Brzdový valček predného brzdového mechanizmu - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať nástrčkový kľúč TORX E14.

Demontáž

  1. Odstráňte brzdový mechanizmus (pozri: Predný brzdový mechanizmus - demontáž a montáž).
  2. Upevnite brzdový mechanizmus vo zveráku a uvoľnite skrutky vodiacich čapov (pozri: Predné brzdové platničky - výmena)
  3. Nástrčkovým kľúčom TORX E14 uvoľnite dve skrutky, ktoré držia teleso brzdového valčeku k plávajúcemu strmeňu.
  4. Odstráňte brzdový valček.

Montáž

  1. Namontujte nový brzdový valček v opačnom poradí.
  2. Po namontovaní brzdové mechanizmu na vozidlo a pripojení brzdovej hadičky, odvzdušnite brzdový systém (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).
  3. Ubezpečte sa, že nedochádza k úniku bzrdovej kvapaliny z nového brzdového valčeka, odvzdušňovacieho ventilu a spojenia brzdového valčeka s brzdovou hadičkou.