12.4.6. Protiprachový štít brzdového kotúča - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte brzdový kotúč (pozri: Brzdový kotúč - demontáž a montáž).
  2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia protiprachový štít.
  3. Odstráňte protiprachový štít z otoče.

Montáž

Namontujte všetky demontované diely v opačnom poradí.