12.3.1. Hladina brzdovej kvapliny v nádržke hlavného brzdového valca - kontrola

Pozor: Oboznámte sa s bezpečnostnými zásadami pri práci s brzdovou kvapalinou (pozri: Bezpečnosť pri údržbe a opravách).
Hladinu brzdovej kvapaliny kontrolujte pravidelne: v priebehu prevádzky vozidla, pri každej technickej údržbe, po vykonaní operácii na hydraulike brzdového systému a výmene brzdovej kvapaliny alebo keď sa na prístrojovej doske rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje nízku hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke hlavného brzdového valca.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Handrou odstráňte nečistoty z nádržky hlavného brzdového valca.
 3. Vizuálne skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke, musí sa nachádzať medzi ryskami MIN a MAX na telese nádržky.
 4. Skontrolujte stupeň opotrebovania obloženia brzdových platničiek predných a zadných brzdových mechanizmov (pozri: Brzdové platničky - kontrola opotrebovania).
 5. Ak je opotrebovanie platničiek brzdových mechanizmov v normále a hladina brzdovej kvapaliny v nádržke je pod ryskou MIN, tak odpojte koncovku káblového zväzku od snímača nízkej hladiny brzdovej kvapaliny, odskrutkujte a odstráňte veko nádržky (pozri: Snímač nízkej hladiny brzdovej kvapaliny - kontrola a výmena).
  Pozor: Na doplnenie hydrauliky brzdového systému používajte iba novú brzdovú kvapalinu.
 6. Dolejte novú brzdovú kvapalinu do nádržky po rysku MAX (pri montáži veka nádržky ponorenie plaváku snímača spôsobí stúpnutie hladiny).
  Pozor: Ak je potrebné brzdovú kvapalinu do nádržky často dolievať, je potrebné skontrolovať tesnosť brzdového systému (vizuálne skontrolovať, či brzdová kvapalina neuniká z valčekov a miest, kde sa brzdové elementy spájajú).
 7. Naskrutkujte a dotiahnite veko nádržky.
 8. Pripojte konektor káblového zväzku k snímaču.
 9. Skontrolujte funkčnosť snímača nízkej hladiny brzdovej kvapaliny: Pri zapnutom zapaľovaní zatlačte zhora na gumené veko krytky nádrže. Ak je snímač správny, na prístrojovej doske sa rozsviti výstražná kontrolka.