12.3.2. Brzdové platničky - kontrola opotrebovania

Pracovný postup

Skontrolujte mieru opotrebovania brzdových platničiek predných brzdových mechanizmov podľa nasledujúceho postupu:

 1. Umiestnite vozidlo na montážnu jamu (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte predné kolesá (pozri: Koleso - výmena).
 3. Pri kontrole platničiek ľavého brzdového mechanizmu vytočte volant až na doraz doľava, pri kontrole platničiek pravého brzdového mechanizmu - doprava.
 4. Cez kontrolný otvor v plávajúcom strmeni vizuálne odhadnite hrúbku obloženia brzdových platničiek.

  Ak je hrúbka aspoň jedného obloženia platničky menšia ako 1,5 mm, vymeňte všetky brzdové platničky brzdových mechanizmov pravého a ľavého kolesa.
 5. Súčasne skontrolujte pohyblivosť piestov brzdových valčekov. Ak je piest zatuhnutý valček vymeňte.

Na kontrolu miery opotrebovania brzdových pakní zadných brzdových mechanizmov budete potrebovať baterku.

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Plochým skrutkovačom vyberte gumenú zátku z kontrolného otvoru v štíte brzdového mechanizmu zadného kolesa.
 3. Zasvieťte baterkou do kontrolného otovru.

  Ak je hrúbka obloženia brzdovej pakne A menšia ako 1,5 mm, vymeňte všetky brzdové pakne brzdových mechanizmov pravého aj ľavého kolesa.
 4. Nasuňte zátku na jej miesto.