12.3.4. Brzdový pedál - kontrola voľného chodu

Voľný chod brzdového pedálu - je chod pedálu od jeho vrchnej polohy až po miesto, kedy začínajú brzdové mechanizmy brzdiť. Mal by byť dlhý 3 - 5 mm.

Na vykonanie práce budete potrebovať pravítko alebo meter.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Umiestnite vedľa pedálu pravítko alebo meter a odmerajte vzdialenosť od podlahy k hornému okraju brzdového pedálu. Zatlačte pedál rukou až do polohy, kým neucítite zvýšený odpor proti smeru pedálu. Opakujte meranie. Rozdiel medzi nameranými hodnotami predstavuje voľný chod.
    Odporúčanie: Ak je chod pedálu väčší alebo menší ako sa požaduje, tak chod pedálu nasavte (pozri: Voľný chod brzdového pedálu - nastavenie).