12.3.5. Ručná brzda - kontrola chodu páky

Počas prevádzky vozidla sa opotrebováva obloženia zadných brzdových pakní a predlžujú sa lanká ručnej brzdy, preto je potrebné pravidelne nastavovať chod páky ručnej brzdy.

Chod páky ručnej brzdy by mal byť na 2 - 4 zuby. V tejto polohe páky by mal brzdový mechanizmus bezpečene udržať vozidlo na svahu so sklonom 23 %. V opačnom prípade skontrolujte stav ručnej brzdy a ak je to potrebné, nastavte ju (pozri: Ručná brzda - nastavenie) a vymeňte opotrebované alebo poškodené diely, potom skúšku brzdy zopakujte.