12.7.1. Ručná brzda - nastavenie

Zdvih páky ručnej brzdy by mal byť 2 - 4 zuby. Počas prevádzky vozidla sa môže zdvih predĺžiť až na 8 zubov.

Odporúčanie: Ak je zdvih páky 6 a viac zubov, prišponujte tiahla ručnej brzdy.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Zatiahnite páku ručnej brzdy do hornej polohy, pritom zrátajte počet zubov jej zdvihu. Ak je zdvih menší ako 2 zuby, je potrebné predĺžiť ho, ak je väčší ako 6 zubov, je potrebné skrátiť ho.
 3. Uvoľnite páku ručnej brzdy.
 4. Vyveste silentbloky z držiakov stredného tlmiča 1 (pozri: Zavesenie výfukového systému - výmena silentblokov). Nástrčkovým kľúčom uvoľnite štyri matice 2, ktoré držia ochranný štít.
 5. Odtiahnite stredný tlmič od spodku vozidla a vložte nad rúru tlmiča drevený hranol. Ochranný štít vyberte.
 6. Zaistite vidlicovým kľúčom veľkosti 13 mm nastavovaciu maticu proti otáčaniu a očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zatiahnutie kontramatice.
 7. Uvoľňovaním nastavovacej matice tiahlo predĺžite, zaťahovaním skrátite.
 8. Periodicky počas nastavovania kontrolujte zdvih páky.
  Poznámka: Ak dĺžka závitovej časti tiahla nie je dostatočná na nastavenie zdvihu páky, je potrebné vymeniť lanká a pri veľkom opotrebovaní aj brzdové pakne.
 9. Po nastavení zdvihu páky vyveste zadnú časť vozidla. Skontrolujte, či sa zadné kolesá voľne otáčajú a či sú pri zatiahnutej páke ručnej brzdy spoľahlivo zablokované.
 10. Ak brzdové pakne nebránia otáčaniu kolies, zafixujte nastavovaciu maticu kontramaticou. Namontujte ochranný štít na jeho miesto.
 11. Skontrolujte funkčnosť ručnej brzdy: na svahu so sklonom 23% musí vozidlo spoľahlivo udržať. Ak je to potrebné, skontrolujte stav tiahiel ručnej brzdy, opotrebovanie zadný brzdových pakní a brzdových bubnov. Poškodené a opotrebované diely vymeňte. Následne nastavovanie zopakujte.