12.7.2. Lanká ručnej brzdy - demontáž a montáž

Lanká ručnej brzdy je potrebné vymeniť, ak sú zahrdzavené a hrzda bráni ich pohybu v bovdene alebo ak sú nadmerne vyťahané, prípadne majú polámané vlákna.

Odporúčanie: Ak je nutné vymeniť jedno z laniek, vymeňte aj druhé.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte brzdové bubny (pozri: Brzdový bubon - demontáž a montáž).
 3. Odstráňte ochranný štít (pozri: Ručná brzda - nastavenie).
 4. Povoľte zatiahnutie kontramatice nastavovacej matice zdvihu páky ručnej brzdy (pozri: Ručná brzda - nastavenie) a kontramaticu vyskrutkujte.
 5. Nástrčkovým kľúčom s hlbokou hlavicou veľkosti 13 mm a kardánovým kĺbom uvoľnite nastavovaciu maticu a odstráňte ju z tiahla.
 6. Odstráňte vyrovnávač laniek z nastavovacieho tiahla.
 7. Vyveste koncovky laniek z vyrovnávača.
 8. Zatlačte veľkým plochým skrutkovačom rozpernú páku ľavého zadného brzdového mechanizmu dopredu a vyveste oko lanka z háku rozpernej páky.
 9. Očkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu držiaku lanka k ľavému ramenu zadnej nápravy.
 10. Vysuňte z otvoru v držiaku na karosérii prednú koncovku lanka.
 11. Vyveste lanko z dvoch držiakov, ktoré ho držia k spodku vozidla.
 12. Vyveste lanko z držiaku na zadnej náprave.
 13. Vysuňte lanko z otvoru oporného štítu zadného brzdového mechanizmu a odstráňte ho.
 14. Analogicky odstráňte druhé lanko.

Montáž

 1. Namontujte lanko v opačnom poradí.
 2. Po montáži brzdových bubnov nastavte zdvih páky ručnej brzdy (pozri: Ručná brzda - nastavenie).