12.2. Popis konštrukcie

Brzdový systém:

 1. brzdový mechanizmus predného ľavého kolesa,
 2. brzdová hadica,
 3. brzdová trubka,
 4. hlavný brzdový valec,
 5. brzdový mechanizmus predného pravého kolesa,
 6. brzdová hadica,
 7. brzdová trubka,
 8. nádržka hlavného brzdového mechanizmu,
 9. vákuový posilovač,
 10. brzdový pedál,
 11. brzdová trubka,
 12. brzdová hadica,
 13. brzdový mechanizmus zadného pravého kolesa,
 14. regulátor tlaku brzdovej kvapaliny v brzdových mechanizmoch zadných kolies (tzv. záťažový regulátor),
 15. tiahlo regulátora tlaku brzdovej kvapaliny v brzdových mechanizmoch zadných kolies,
 16. brzdový mechanizmus zadného ľavého kolesa,
 17. brzdová hadica,
 18. brzdová trubka.
Poznámka: Niektoré vozidlá sú vybavené brzdovým systémom s ABS (antiblokovací systém).

Vozidlo je vybavené dvoma brzdovými systémami - prevádzkovým a parkovacím.

Prevádzkový brzdový systém je navrhnutý na zníženie rýchlosti vozidla až do jeho úplneho zastavenia a krátkodobé zaistenie vozidla proti pohybu.

Prevádzkový brzdový systém je dvojokruhový (po diagonálach), s hydraulickým pohonom, pozostáva z hlavného brzdového valca s vakúovým posilovačom, štyroch brzdových mechanizmov kolies a regulátora tlaku brzdovej kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch. Brzdové mechanizmy predných kolies sú kotúčové a nevetrané, zadných kolies bubnové.

Každý brzdový okruh vozidla v sebe zahŕňa brzdové mechanizmy dvoch kolies: jedného predného a jedného zadného, ktoré sú rozložené po diagonálach vozidla. Jeden okruh zahŕňa brzdové mechanizmy predného pravého a zadného ľavého kolesa, druhý brzdové mechanizmy predného ľavého a zadného pravého kolesa. Pri poruche jedného z brzdových okruhov je stále možné, aj keď s nižšou účinnosťou, vozidlo zastaviť.

Regulátor tlaku brzdovej kvapaliny obmedzuje prietok chladiacej kvapliny do zadných brzdových mechanizmov pri nedostatočnom zaťažení zadnej nápravy, čím sa predchádza zablokovaniu zadných kolies a šmyku zadnej nápravy pri prudkom brzdení vozidla. V telese regulátora je kontrolný otvor, ktorý je uzavretý plastovou zátkou. Únik brzdovej kvapaliny z toho otvoru signalizuje netesnosť krúžkou regulátora.

Na zníženie sily, ktorú musí vodič vyvinúť pri stláčaní brzdového pedálu, je v pohode brzdového systému vstavaný vákuový posilovač, ktorý využíva podtlak, ktorí vzniká v sacom module pri chode modora.

Pozor: Nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví.

Na telese hlavného brzdového valca je namontovaná nádržka s brzdovou kvapalinou. V zátke nádržky je vstavaný snímač nedostatočnej hladiny brzdovej kvapaliny. Pri nebezpečnom poklese hladiny brzdovej kvapliny v nádržke snímač rozsvieti kontrolku na prístrojovom paneli.

Poznámka: Niektoré vozidlá sú vybavené brzdových systémom ABS (antiblokovací systém, resp. systém proti blokovaniu kolies).