12.4. Predný brzdový mechanizmus

Predné brzdové mechanizmy sú kotúčové, nevetrané, s plávajúcim strmeňom a jedným brzdovým valčekom. Brzdový kotúč je zliatinový, jeho minimálna prípustná hrúbka je 17,8 mm. Medzera medzi brzdovými platničkami a kotúčom je udržovaná vďaka pružnosti gumeného tesniaceho O-krúžku, ktorý je namontovaný v drážke steny brzdového valčeka. V závislosti na konfigurácii vozdila môžu byť na vnútorných brzdových platničkách namontované snímače opotrebovania.

Časti predného brzdového mechanizmu:

  1. odvzdušňovací ventil,
  2. brzdový valček,
  3. pevný strmeň,
  4. vodiaci čap plávajúceho strmeňa,
  5. ochranný kryt vodiaceho čapu,
  6. skrutka vodiaceho čapu,
  7. zaisťovací pliešok,
  8. plávajúci strmeň,
  9. skrutka, ktorá drží brzdový valček k plávajúcemu strmeňu,
  10. brzdové platničky.