12.4.5. Brzdový kotúč - demontáž a montáž

Demontáž

Pozor: Brzdové disky je potrebné vymieňať vždy ako pár v oboch brzdových mechanizmoch predných kolies.
Pozor: Minimálna hrúbka brzdového disku je 17,8 mm.
  1. Odstráňte brzdový mechanizmus bez toho, aby ste od neho odpájali brzdovú hadičku (pozri: Predný brzdový mechanizmus - demontáž a montáž).
  2. Aby sa brzdová hadička nepoškodila, priviažte brzdový mechanizmus drôtom k pružine vzpery.
  3. Oceľovým kartáčom očistite od špiny a hrdze valcovú dosadaciu plochu brzdového kotúča na náboji a ošetrite ju penetračným mazivom.
  4. Kľúčom veľkosti 7 mm uvoľnite vodiace kolíky kolesa, pričom zadržte rukou kotúč, aby sa neotáčal.
  5. Odstráňte brzdový kotúč z náboja. Ak sa vám to nedarí, poklepte po dosadacej ploche kolesa na kotúči kladivkom.
    Pozor: Nebúchajte kladivkom po pracovnej ploche kotúča!

Montáž

  1. Očistite od špiny a hrdze dosadacie miesto na kotúča na náboji, naneste naň vazelínu.
  2. Potom namontujte všetky demontované diely v opačnom poradí.
  3. Odmastite pracovnú plochu kotúča handričkou namočenou v rozpúšťadle.