12.5.1. Brzdový bubon - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Uvoľnite páku ručnej brzdy najviac ako sa dá.
 3. Uvoľnite napnutie laniek ručnej brzdy (pozri: Ručná brzda - nastavenie).
 4. Nástrčkovým kľúčom s hlbokou hlavicou veľkosti 7 mm uvoľnite dva vodiace kolíky.
 5. Starostlivo očistite od špiny a hrzde valcovú dosadaciu plochu brzdového bubnu na náboji.
 6. Ošetrite dosadacie miesto bubnu na náboji prenikajúcim mazivom.
 7. Pre uľahčenie demontáže bubnu poklepte po jeho bočnej ploche gumeným kladivom.
 8. Sťahovákom alebo zaskrutkovaním skrutiek M8 (s dĺžkou závitu 60 - 70 mm) do dvoch otvorov so závitom rovnomerne stiahnite bubon z náboju.
  Pozor: Nestláčajte brzdový pedál pokým je bubon demontovaný, inak by mohlo dôjsť k vypadnutiu piestov brzdového valčeka.
 9. Skontrolujte bzrdový bubon či nemá trhliny, nadmerné opotrebovanie alebo hlboké ryhy na jeho pracovnej ploche. Ak je to potrebné, brzdový bubon vymeňte.
  Pozor: Maximálny prípustný vnútorný priemer brzdového bubnu je 201,5 mm.

Montáž

 1. Zoberte si dve montážky páky, zaprite ich konce o obrubu štítu brzdového mechanizmu a zatlačte pakne proti sebe.
 2. Namontujte brzdový bubon v opačnom poradí.
 3. Pre samonastavenie medzery medzi brzdovými pakňami a brzdovým bubnom niekoľkokrát stlačte brzdový pedál.
 4. Nastavte ručnú brzdu (pozri: Ručná brzda - nastavenie).