12.5.4. Štít zadného brzdového mechanizmu - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte zo štítu brzdové pakne (pozri: Zadné brzdové pakne - demontáž a montáž) a brzdový valček (pozri: Brzdový valček zadného brzdového mechanizmu - výmena).
  2. Cez otvor v prírube náboju uvoľnite imbusovým kľúčom veľkosti 8 mm štyri skrutky, ktoré držia jeho os.
  3. Vyvlečte lanko ručnej brzdy cez otvor v štíte a odstráňte os spolu s nábojom a štítom.
  4. Upevnite štít vo zveráku s mäkkými čelušťami. Veľkým krížovým skrutkovačom s vratidlom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia štít.
  5. Odstráňte štít z osy náboja.

Demontáž

  1. Namontujte štít v opačnom poradí.
  2. Odvzdušnite brzdový systém (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).
  3. Nastavte ručnú brzdu (pozri: Ručná brzda - nastavenie).