8.5.4. Zavesenie výfukového systému - výmena silentblokov

Poznámka: Silentbloky stredného a zadného tlmiča sú zameniteľné. Zameniť ich možno v ľubovoľnom poradí.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
    Pozor: Aby ste predišli popáleninám, prácu vykonávajte až po ochladnutí dielov výfukového systému na bezpečnú teplotu.
  2. Vyveste zadný úchyt zadného tlmiča zo silentbloku.
  3. Kliešťami vyrovnajte zahnuté konce držiaku na karosérii.
  4. Podpáčte skrutkovačom a odstráňte silentblok tlmiča z držiaku.
  5. Nový silentblok namontujte v opačnom poradí. Ohnite konce držiaku, aby ste zabránili vyšmyknutiu silentbloku.
  6. Odstráňte predný silentblok zadného tlmiča (najprv z držiaku na tlmiči a potom z držiaku na karosérii).
  7. Analogicky vymeňte dva silentbloky stredného tlmiča.