8.5.3. Kontrola technického stavu výfukového systému

Počas prevádzky vozidla sú diely výfukového systému vystavené vysokým teplotám, výfukovým plynom, vode, snehu a chemikáliam, ktorými sa udržiavajú v zime cesty, a taktiež vibráciam. Preto jednotlivé časti výfukového systému spravidla nevydržia na vozidle viac ako päť rokov. Prepážky v tlmiči si prepália, objaví sa korózia na stenách, naruší sa hermetickosť spájacích prkov výfukového systému. Tieto poruchy vedú k zvýšeniu hluku, ktorý vychádza z pracujúceho motora.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Skontrolujte silentbloky stredného a zadného tlmiča.
    Odporúčanie: Silentbloky, ktoré majú trhliny, ryhy a iné poškodenia, je potrebné vymeniť.
  3. Preverte tesnosť výfukového systému na miestach, kde sú stopy karbónu alebo miestach, kde sú spoje.
    Odporúčanie: Prefukovanie výfukových plynov cez príruby spojov môžete skúsiť odstrániť dotiahnutím spojovacích prkov. Tesnosť spoju vstupnej rúry stredného tlmiča a katalyzátora možno obnoviť výmenou tesnenia. Chybné časti výfukového systému, poškodené vplyvom hrdze, by sa mali vymeniť. Oprava častí výfukového systému pomocou zvárania prináša len krátkodobý efekt.