8.5.2. Popis konštrukcie

Výfukový systém sa skladá zo zberača výfukových plynov, vstupnej rúry, stredného a zadného tlmiča a katalyzátora.

Motor spĺňa požiadavky emisnej normy EURO 3. Spoj zberača výfukových plynov a hlavy bloku motora je utesnený dvojvrstvovým kovovým tesnením. Zberač výfukových plynov motora je oceľový. Katalyzátor tvorí s zberačom výfukových plynov jeden nerozoberateľný celok - katalytický kolektor. Vďaka tomu sa skracuje doba zahriatia katalyzátora na pracovnú teplotu a zvyšuje sa jeho účinnosť. Na katalytickom kolektori sú namontované dve lambda sondy - jedna pred a druhá za katalyzátorom. Spojenie katalytického kolektoru a vstupnej rúry je hermeticky utesnené tepluvzdorným (kovovo-azbestovoým) tesnením. Na zníženie prenosu vibrácii na karosériu a elimináciu výkyvov pohonnej jednotky je spojenie vstupnej rúry so stredným tlmičom realizované cez pružnú kovovú časť (pozri obrázok).

Spojenie stredného a zadného tlmiču je pevné, cez oceľový tesniaci krúžok. Nad stredným tlmičom je na karosérii uchytený tepluvzdorný kovový štít.

Výfukový systém je zavesený na karosérii na štyroch gumených krúžkoch - silentblokoch. Silentbloky stredného tlmiča a predný silentblok zadného tlmiča sú zameniteľné. Zadný silentblok zadného tlmiča je zosilnený.

Výfukový systém:

 1. tesnenie,
 2. katalyzátor,
 3. tesnenie,
 4. pružná časť,
 5. stredný tlmič,
 6. silentblok zavesenia tlmiča,
 7. držiak katalyzátora,
 8. vstupná rúra,
 9. kovový tesniaci krúžok,
 10. silentblok zavesenia tlmiča,
 11. zadný tlmič,
 12. svorka objímky.