8.5.5. Zadný tlmič - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
    Pozor: Aby ste predišli popáleninám, prácu vykonávajte až po ochladnutí dielov výfukového systému na bezpečnú teplotu.
  2. Naneste na všetky závitové spoje penetračné mazivo.
  3. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite matice dvoch sťahujúcich skrutiek objímky zadného tlmiča, zadržte skrutky proti otočeniu očkovým kľúčom rovnakej veľkosti.
  4. Odstráňte objímku a vyberte kovový tesniaci krúžok.
  5. Odstráňte silentbloky z držiakov tlmiča (pozri: Zavesenie výfukového systému - výmena silentblokov).
  6. Vyberte tlmič z otvoru medzi dnom karosérie a nosníkom zadnej nápravy.

Montáž

Namontujte tlmič v opačnom poradí. Ak je to potrebné, vymeňte poškodené alebo zvetrané silentbloky tlmiča (pozri: Zavesenie výfukového systému - výmena silentblokov).