12.6.5. Voľný chod brzdového pedálu - nastavenie

Voľný chod brzdového pedálu - je chod pedálu od jeho vrchnej polohy až po miesto, kedy začínajú brzdové mechanizmy brzdiť. Mal by byť dlhý 3 - 5 mm.

Nastavenie

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odmerajte voľný chod brzdového pedálu (pozri: Brzdový pedál - kontrola voľného chodu). Ak voľný chod nie je v správnych medziach, nastavte ho.
  3. Odpojte konektory káblov od kontaktov spínača brzdových svetiel.
  4. Vidlicovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite zatiahnutie kontramatice spínača. Spínač brzdových svetiel slúži aj ako doraz brzdového pedálu v jeho hornej polohe. Preto ak chcete zmenšiť voľný chod, zaskrutkujte spínač do držiaku, naopak ak ho chcete zväčšiť, tak spínač o niekoľko závitov vyskrutkujte. Zatiahnite kontramaticu.
  5. Stlačte niekoľkokrát brzdový pedál a skontrolujte funkčnosť brzdových svetiel. Ak je to nutné, nastavovanie zopakujte.