12.6.4. Vákuový posilovač bŕzd - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Uvoľnite dve matice, ktoré držia hlavný brzdový valec k telesu vákuového posilovača (pozri: Hlavný brzdový valec - demontáž a montáž).
 3. Zosuňte hlavný brzdový valec smerom dopredu z kolíkov vákuového posilovača, dávajte pri tom pozor, aby ste príliš neohli brzdové trubky.
 4. Vysuňte nátrubok spätného ventilu z otvoru vákuového posilovača.
 5. Pod palubnou doskou odstráňte pružinový fixátor z čapu tyče vákuového posilovača a čap vyberte.
 6. Nástrčkový kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia úchyt vákuového posilvača ku karosérii vozidla.
 7. Odstráňte posilovač.

Montáž

 1. Namontujte posilovač v opačnom poradí.
 2. Namontujte hlavný brzdový valec na jeho miesto.
 3. Preverte funkčnosť vákuového posilovača (pozri: Vákuový posilovač bŕzd - kontrola).
 4. Preverte funkčnosť hydrauliky bŕzd a ak je to nutné, tak systém odvzdušnite (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).