12.6.3. Hlavný brzdový valec - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny kľúč veľkosti 10 mm na šróbenie brzdových rúrok.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte akumulátor (pozri: Akumulátor - montáž a demontáž).
 3. Odpojte potrubie, ktoré prívadza vzduch k škrtiacej klapke (pozri: Škrtiaca klapka - nastavenie tiahla).
 4. Gumeným balónikom alebo striekačkou vyberte brzdovú kvapalinu z nádržky hlavného brzdového valčeka (pozri: Hydraulika brzdového systému - výmena brzdovej kvapaliny).
 5. Špeciálnym kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite zatiahnutie šróbení štyroch brzdových rúrok hlavného brzdového valca. Vidlicovým kľúčom veľkosti 10 mm odskrutkujte šróbenia štyroch rúrok.
 6. Dávajte pozor, aby ste rúrky príliš nepoohýbali pri ich odsúvaní od hlavného brzdového valca.
 7. Kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia hlavný brzdový valec k telesu vákuového posilovača.
 8. Hlavný brzdový valec spolu s nádržkou odstráňte z vákuového posilovača.
 9. Ak je to potrebné, uvoľnite dve západky a vysuňte nátrubky nádržky z gumených tesniacich púzdrier.

Montáž

 1. Zložte a namontujte hlavný brzdový valec v opačnom poradí.
  Pred montážou nádržky na nový brzdový valec naneste na nátrubky nádržky čistú brzdovú kvapalinu.
  Šróbenia brzdových rúrok zatiahnite špeciálnym kľúčom.
 2. Naplňte nádržku novou brzdovou kvapalinou a odvzdušnite hydrauliku brzdového systému (Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).
 3. Uistite sa, že brzdová kvapalina neuniká v miestach spojov brzdový rúrok a hlavného brzdového valca.