12.6.7. Regulátor tlaku kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch - montáž a demontáž

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny kľúč na šróbenie brzdových rúrok.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Očistite regulátor tlaku a mechanizmus jeho pohonu od špiny.
 3. Ošetrite závity šróbení brzdových trubiek regulátora prenikajúcim mazivom.
 4. Plochým skrutkovačom vyrovnajte hranu fixátora tiahla.
 5. Vyveste tiahlo z oka.
 6. K regulátoru vedú štyri brzdové trubky: dve vstupné (od hlavného brzdového valca) a dve výstupné (k brzdovým valčekom). Na telese regulátora sú naznačené šípky, ktoré ukazujú miesta na pripojenie vstupných a výstupných trubiek. Pre uľahčenie montáže si označte poradie jednotlivých brzdových trubiek na regulátori.
 7. Špeciálnym kľúčom uvoľnite utiahnutie šróbenia brzdovej trubky, ktorá prichádza k regulátoru od konca, držte pritom koncovku regulátora vidlicovým kľúčom veľkosti 21 mm.
 8. Špeciálnym kľúčom uvoľnite utiahnutie šróbení troch brzdových trubiek, ktoré prichádzajú k regulátoru zboku.
 9. Nakoniec vyskrutkujte šróbenia vidlicovým kľúčom rovnakej veľkosti.
  Pozor: Pri uvoľňovaní trubiek z regulátora sledujte, či sa trubky neotáčajú spolu so šróbeniami. Ak sú trubky zatuhnuté v šróbeniach, tak ich vymeňte.
 10. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia držiak regulátora ku karosérii vozidla.
 11. Odstráňte regulátor tlaku spolu s držiakom a pružným tiahlom.
 12. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite skrutku zadného úchytu regulátora k držiaku.
 13. Kľúčom rovnakej veľkosti uvoľnite skrutku predného úchytu regulátora.
 14. Odstráňte držiak a tiahlo z regulátora.

Montáž

 1. Zložte a namontujte regulátor v opačnom poradí.
 2. Pripojte brzdové trubky podľa značiek, ktoré ste si urobili pri rozoberaní.
 3. Zatiahnite šróbenia brzdových turbiek špeciálnym kľúčom.
 4. Odvzdušnite hydrauliku brzdového systému (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).
 5. Nastavte regulátor tlaku (pozri: Regulátor tlaku kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch - nastavenie).