12.6.6. Regulátor tlaku kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch - nastavenie

Regulátor tlaku je potrebné nastaviť po jeho výmene, a tiež po výmene pružín zadného zavesenia alebo pri nesprávnej funkcii brzdových mechanizmov zadných kolies.

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež:

Nastavenie

 1. Umiestnite nezaťažené vozidlo nad montážnu jamu alebo rampu (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Niekoľkokrát zatlačte zadnú časť vozidla pre samonastavenie zavesenia.
 3. Použite odrezok drôtu alebo vrták s priemerom 2 mm ako sondu a odmerajte medzeru A medzi plieškom a ramenom (pozri fotku v bode 5), ktorá by mala byť 2,0 - 2,1 mm. Ak veľkosť medzery nemá správny rozmer, nastavte tiahlo regulátora.
 4. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zatiahnutie skrutky predného úchytu regulátora tlaku k držiaku.
 5. Veľkými blickami presuňte nastavovateľný držiak tak, aby medzera medzi plieškom a ramenom bola 2 mm.
 6. Zatiahnie skrutku predného úchytu regulátora tlaku k držiaku.

Kontrola

 1. Choďte s vozidlom na rovný úsek cesty bez premávky a iných prekážok. Pomocník nech podíde nabok a pozoruje blokovanie kolies vozidla.
  Pri prudkom brzdení musí zablokovanie zadných kolies nasledovať s neveľkým oneskorením (1 - 2 s) po zablokovaní predných kolies.
 2. Pri rýchlosti 40 km/h prudko stlačte brzdový pedál s dostatočnou silou na zablokovanie kolies.
  1. Ak sú zadné kolesá zablokované skôr ako predné, tak medzeru A je potrebné zväčšiť.
  2. Ak sa zadné kolesá nezablokujú alebo sa zablokujú až príliš neskoro, tak medzeru A je potrebné zmenšiť.